Insisteix amb aquest tema perque anem a dos o tres casos a EL PORT  per setmana estiu  calurós!!
El cop de calor és el nom comú de la hipertèrmia, una pujada de la calor corporal fins a tal punt que hi ha risc de danys i mal funcionament dels processos fisiològics. Els seus efectes poden ser temporals o irreversibles, poden provocar la mort, i depenen per a cada animal del temps d’exposició i de la temperatura. Com més grans siguin aquests, més grans seran els danys.

Els gossos (i els gats) són molt més sensibles a la calor que els humans, i un dia calorós pot ser molt perillós si l’exposició passa del que és raonable.

El que a nosaltres ens fa exclamar «! Quina barbaritat, no hi ha qui es deixe al cotxe!», L’animal pot matar-ho en minuts. Nosaltres podem baixar les finestretes, encendre l’aire condicionat o baixar del cotxe quan estem ja suant a mars, però el gos NO. I no només el cotxe és un parany mortal. Els animals tenen més problemes que els humans per reduir la temperatura corporal per si mateixos. I encara que estem parlant de gossos, podem aplicar-ho als gats.
En tot just 10 minuts, un gos o un gat poden morir dins d’un cotxe. De vegades, ni un rescat ràpid aconsegueix evitar els problemes vasculars, les hemorràgies o l’edema cerebral. Sembla mentida que hi hagi encara tants propietaris tan irresponsables. El de «és qüestió de cinc minuts» es converteix en un drama en tornar: l’animal ha mort.

PUBLICIDAD

Els mamífers (i les aus) compten amb un mecanisme que permet al seu cos regular la temperatura dels òrgans més profunds. Gràcies a això poden sobreviure a uns canvis amplis de la temperatura a l’exterior. Però aquest sistema termoregulador no és prou eficient en casos extrems, de manera que la temperatura interna continua pujant de manera imparable danyant els òrgans.
La temperatura corporal mitjana dels gossos és de 39º. A partir d’aquí, quan va pujant, es van desencadenant una sèrie in crescendo d’errors interns, en la mesura que el seu sistema termoregulador també va perdent el control de la situació, que poden desembocar en la mort de l’animal.
Una llista de coses que poden desencadenar el cop de calor, i que per tant han de vigilar:

▪️Altes temperatures a l’exterior.
Temperatura moderada a l’exterior després de diversos dies de calor sufocant.

▪️Humitat ambiental alta, que dificulta la pròpia eliminació de vapor d’aigua de l’animal.

▪️Espai reduït i / o mal ventilat: cotxe, habitació, pati petit, balcó, cistella de transport, celler de vaixell, …

▪️Aigua: poca quantitat, no fresca o no renovada sovint.

▪️Manca d’ombra o ombra molt reduïda.
Sòls de ciment.

▪️Ets dels que ho té lligat fora ?: afegim el risc de penjament intentant arribar a l’ombra o al més aigua.

PUBLICIDAD

Animal:
▪️Molt jove o molt vell. Malalt: insuficiència cardíaca, insuficiència respiratòria, stress. Braquicéfalo (morro molt xato): Bulldog, Carlí, Gat persa molt tipat, Boxer, Pequinès, … ▪️Obesitat: la pell té més poder aïllant. Color de capa: els foscos absorbeixen més la calor. ▪️Digestió NO donar de menjar durant el dia, sinó al vespre. Exercici, absolutament prohibit en hores de més calor. Que l’animal estigua nerviós
La mort de pacients ingressats en estat greu pot sobrevenir en 24 hores per depressió i parada respiratòria.

Toni Candela Sanchís
Clínica Veterinaria El Port
_______________________________________

Golpe de calor

Insistimos con este tema porque durante el verano tenemos dos o tres casos en El Port por semana!
El golpe de calor es el nombre común de la hipertermia, una subida del calor corporal hasta tal punto que hay riesgo de daños y mal funcionamiento de los procesos fisiológicos. Sus efectos pueden ser temporales o irreversibles, pueden provocar la muerte, y dependen para cada animal del tiempo de exposición y de la temperatura. Cuanto más grandes sean estos, más grandes serán los daños.

Los perros (y los gatos) son mucho más sensibles al calor que los humanos, y un día caluroso puede ser muy peligroso si la exposición pasa de lo que puede ser razonable.

Lo que a nosotros nos hace exclamar «! Qué barbaridad, no hay quién esté en el coche!», Al animal puede matarlo en minutos. Nosotros podemos bajar las ventanillas, encender el aire acondicionado o bajar del coche cuando estamos ya sudando a mares, pero el perro NO. Y no solo el coche es una trampa mortal. Los animales tienen más problemas que los humanos para reducir la temperatura corporal por sí mismos. Y aunque estamos hablando de perros, podemos aplicarlo a los gatos.
En apenas 10 minutos, un perro o un gato pueden morir dentro de un coche. A veces, ni un rescate rápido consigue evitar los problemas vasculares, las hemorragias o el edema cerebral. Parece mentida que haya todavía tantos propietarios tan irresponsables. El de «es cuestión de cinco minutos» se convierte en un drama al volver: el animal ha muerto.


Los mamíferos (y las aves) cuentan con un mecanismo que permite a su cuerpo regular la temperatura de los órganos más profundos. Gracias a esto pueden sobrevivir a unos cambios amplios de la temperatura al exterior. Pero este sistema termorregulador no es bastante eficiente en casos extremos, de forma que la temperatura interna continúa subiendo de manera imparable dañando los órganos.
La temperatura corporal media de los perros es de 39°. A partir de aquí, cuando va subiendo, se van desencadenando una serie in crescendo de errores internos, en la medida que su sistema termorregulador también va perdiendo el control de la situación, que pueden desembocar en la muerte del animal.

Aquí va una lista de cosas que pueden desencadenar el golpe de calor, y que por lo tanto tienen que vigilar:

▪️Altas temperaturas al exterior.

▪️Temperatura moderada al exterior después de varios días de calor sofocante.

▪️Humedad ambiental alta, que dificulta la propia eliminación de vapor de agua del animal.

▪️Espacio reducido y / o mal ventilado: coche, habitación, patio pequeño, balcón, cesta de transporte, bodega de barco, …

▪️Agua: poca cantidad, no fresca o no renovada a menudo.
▪️Carencia de sombra o sombra muy reducida.
Suelos de cemento.
▪️Eres de los que lo tiene atado fuera ?: añadimos el riesgo de colgamiento intentando llegar a la sombra o al agua.

Tipos de animal:
▪️Muy joven o muy viejo. Enfermo: insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, estress. Braquicéfalo (morro chato): como los Bulldog, Carlinos, Gato persa, Boxer, Pequinés…
▪️Obesidad: la piel tiene más poder aislante. ▪️Color de capa: los oscuros absorben más el calor.
▪️Digestión NO dar de comer durante el día, sino al atardecer.
▪️Ejercicio, absolutamente prohibido en horas de más calor. Que el animal esté nervioso
▪️La muerte de animales ingresados en estado grave puede sobrevenir en 24 horas por depresión y parada respiratoria.